Ίδιος είναι ο φασισμός

Σύμφωνα με τον Otto ruhle(συμβουλιακό κουμμουνιστή) ο μπολσεβικισμός έχει τα ακόλουθα κύρια χαρακτιριστικά:

1.Είναι ένα εθνικιστικό δόγμα αρχικά για την λύση ενός εθνικού προβλήματος που αργότερα ανυψώθηκε σε θεωρία και πρακτική διεθνούς επιπέδου και γενικού δόγματος.Ο εθνικιστικός του χαρακτήρας φάνηκε επίσης από την υποστήριξη του στην πάλη για εθνική ανεξαρτησία που διεξαγόταν από τους υπόδουλους λαούς.

2.Είναι ένα αυταρχικό σύστημα.Η κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας είναι το καθοριστικό κέντρο αποφάσεων.Η εξουσία ενσαρκώνεται στο παντοδύναμο πρόσωπο.Στο μύθο του αρχηγού το αστικό ιδανικό της προσωπικότητας βρίσκει την τέλεια έκφραση του.

3.Οργανωτικά είναι σε υψηλό βαθμό συγκεντρωτικός.Η κεντρική επιτροπή έχει την υπευθυνότητα όλης της πρωτοβουλίας,των οδηγιών,των διαταγών.Οι διευθυντές της οργάνωσης παίζουν το ρόλο της αστικής τάξης.Ο μοναδικός ρόλος των εργατών είναι να υπακούν στις διαταγές.

4.Είναι μία ακτιβιστική αντίληψη δύναμης.Ενδιαφερόμενος αποκλειστικά για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας δεν διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές φόρμες επικράτησης της αστικής τάξης.Ακόμα και μέσα στους κόλπους της οργάνωσης τα μέλη δεν απολαμβάνουν αυτοκαθορισμού.Ο στρατός αποτελεί το μοντέλο της κομματικής οργάνωσης.

5.Είναι μια δικτατορία.Χρησιμοποιώντας κτηνώδη βία και μεθόδους τρομοκρατικές,προσανατολίζει όλες τις λειτουργίες του για να εξαλείψει τους θεσμούς και τις αντιλήψεις που δεν είναι μπολσεβικικές.Η <<δικτατορία του προλεταριάτου>>την οποία επικαλείται είναι η <<δικτατορία μιας γραφειοκρατίας>> ή ενός ατόμου.

6.Είναι μία μηχανική μέθοδος.Η κοινωνική τάξη στην οποία αποβλέπει βασίζεται στον αυτόματο συντονισμό,στην ομοιομορφία που επιτυγχάνεται με την τεχνική και στον αποτελεσματικό ολοκληρωτισμό. Η κεντρικά <<προγραμματισμένη>> οικονομία ανάγει συνειδητά τα κοινωνικά,οικονομικά προβλήματα σε προβλήματα τεχνικό-οργανωτικά.

7.Η κοινωνική δομή του μπολσεβικισμού είναι αστικής φύσης.Δεν καταργεί το σύστημα της μισθωτής εργασίας και αρνείται στο προλεταριάτο την οικειοποίηση των προιόντων της εργασίας του,ενεργώντας έτσι παραμένει στο πλαίσιο των σχέσεων της αστικής τάξης και διαιωνίζει τον καπιταλισμό.

8.Ο μπολσεβικισμός δεν αποτελεί επαναστατικό στοιχείο παρά μόνο στα πλαίσια της αστικής επανάστασης.Ανίκανος να πραγματοποιήσει το σοβιετικό σύστημα είναι ανίκανος να μετασχηματίσει ριζοσπαστικά τη δομή της αστικής κοινωνίας και την οικονομία της.

9.Ο μπολσεβικισμός δεν είναι μια ενδιάμεση φάση που θα λάβει τέλος στην σοσιαλιστική κοινωνία.Χωρίς το σοβιετικό σύστημα χωρίς τη ριζοσπαστική και καθολική επανάσταση ανθρώπων  και πραγμάτων δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η αρχέγονη σοσιαλιστική απαίτηση,το τέλος  δηλαδή της ανθρώπινης αλλοτρίωσης που γεννά ο καπιταλισμός.Αντιπροσωπεύει την τελευταία φάση της αστικής κοινωνίας,όχι όμως το πρώτο βήμα προς την νέα κοινωνία.

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ,ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ,ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ,ΑΡΧΙΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ,ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ,ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟ.Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑΥΤΟ  Η ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟ

ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ

This entry was posted in Ενημέρωση. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *